churchfield.jpg
 

 

 

 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΥΠ.ΑΝ. ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
17/11/05

Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2005

Χαιρετισμός του υπουργού Ανάπτυξης
ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΙΟΥΦΑ
στην εκδήλωση του Ελληνικού Δικτύου
για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη με θέμα:
«Πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης»

Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Δικτύου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, για την προσπάθεια που έχουν αναλάβει να προωθήσουν την έννοια και τις βασικές αρχές της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων και των οργανισμών στη Χώρα μας.

Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στους επιχειρηματικούς φορείς, στις επιχειρήσεις, στους οργανισμούς που συμμετέχουν στο Δίκτυο αυτό και προωθούν έμπρακτα τις αρχές που εκφράζει.

Και βέβαια είναι ιδιαίτερα αξιέπαινη η πρωτοβουλία να δημιουργήσουν, να καταρτίσουν, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα κατάλογο με καλές πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Ο κατάλογος αυτός είναι ήδη έτοιμος, καταγράφεται σε μια καλαίσθητη έκδοση και παρουσιάζεται στη σημερινή εκδήλωση. Τόσο το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικτύου, όσο και τα μέλη του, αλλά και οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων-μελών, που εργάστηκαν στη συγκέντρωση, την επεξεργασία και τη διαμόρφωση των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην έκδοση αυτή μπορούν να αισθάνονται ικανοποίηση για την πολύ σημαντική προσφορά τους. Ευχαριστίες και συγχαρητήρια σε όλους.

Η έννοια της ευθύνης γεννήθηκε και αυτή στην αρχαία Αθηναϊκή Δημοκρατία. Αφορούσε την υποχρέωση που έχει ο καθένας «να κάνει το ευθύ, το ίσιο», αλλά και να δίνει λόγο γι αυτό. Εστιάστηκε κυρίως στην ευθύνη εκείνων που αναλάμβαναν δημόσια αξιώματα και στον έλεγχο που τους ασκείτο κατά το πέρας της θητείας τους. Όποιος αναλάμβανε αξίωμα ήταν υπεύθυνος και κατ επέκταση υπόλογος δημοσίου ελέγχου. Όποιος δεν είχε τέτοια ευθύνη, δεν ήταν υπόλογος. Ήταν ανεύθυνος. Στη σύγχρονη δημοκρατική κοινωνία η έννοια της ευθύνης αποτελεί σημαντική αρχή και αξία
- για κάθε πολίτη,
- για κάθε σύνολο ανθρώπων,
- για κάθε κοινωνικό οργανισμό.
Είναι αρχή και αξία που ισχύει ακόμη περισσότερο στις περιπτώσεις δράσεων και συμπεριφορών που αφορούν μικρότερα ή ευρύτερα κοινωνικά σύνολα. Αφορά την υποχρέωση μας να δρούμε με σεβασμό στον άνθρωπο. Με σεβασμό απέναντι σ ό,τι αφορά και επηρεάζει τη ζωή των άλλων. Με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον. Η έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (της ευθύνης, δηλαδή, επιχειρήσεων και οργανισμών προς το κοινωνικό σύνολο) χωρίς να είναι καινούργια αποκτά ιδιαίτερη σημασία, τόσο για τις επιχειρήσεις, όσο και για την κοινωνία, στη Νέα Εποχή. Αφορά την ενσωμάτωση στη στρατηγική των επιχειρήσεων
ή Αρχών και πρωτοβουλιών κοινωνικής, περιβαλλοντικής και πολιτιστικής διάστασης.
ή Αρχών και πρωτοβουλιών που δεν νοούνται, ούτε ως έκφραση φιλανθρωπίας, άλλ ούτε ως δράσεις δημοσίων σχέσεων.
ή Αρχών και πρωτοβουλιών που συνιστούν συνειδητή επιλογή και εθελοντική δέσμευση των επιχειρήσεων να αναπτύσσουν πρακτικές που συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη. Την ανάπτυξη, δηλαδή, που σέβεται το περιβάλλον, ενισχύει την κοινωνική συνοχή, προάγει αποτελεσματικά την ευημερία και την πρόοδο.
Όπως εύστοχα επισημαίνεται από το Ελληνικό Δίκτυο η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αφορά πολιτικές των επιχειρήσεων τόσο στο εσωτερικό τους, όσο και στο εξωτερικό πεδίο. Αφορά
- Τις πολιτικές που εφαρμόζουν σ ό,τι αφορά το ανθρώπινο δυναμικό τους και ιδίως τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων.
- Τις πολιτικές που αναπτύσσουν στην αγορά και ιδίως το σεβασμό που επιδεικνύουν απέναντι στον πελάτη-καταναλωτή των προϊόντων ή χρήστη των υπηρεσιών τους.
- Τις πολιτικές τους για το κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν, Τη συμβολή τους, δηλαδή, στην τοπική ανάπτυξη και την καλλιέργεια σχέσεων εμπιστοσύνης με τις τοπικές κοινωνίες.
- Τις πολιτικές που ακολουθούν σ ό,τι αφορά το φυσικό περιβάλλον και την προστασία του: Τη λήψη των αναγκαίων μέτρων, την χρήση νέων τεχνολογιών, την εφαρμογή κατάλληλων προδιαγραφών.

Όλοι γνωρίζουμε ότι, για πολλά από τα ζητήματα αυτά, υπάρχουν κανόνες της Πολιτείας υποχρεωτικοί για κάθε επιχείρηση. Ο σεβασμός τους συνιστά βασική εταιρική ευθύνη. Είναι όρος και προϋπόθεση για τη νόμιμη λειτουργία τους. Είναι το ελάχιστο των υποχρεώσεων μιας επιχείρησης. Γι αυτό καταλήγοντας- θέλω να υπογραμμίσω ότι η έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης η έννοια και οι αρχές που αναπτύσσονται με δική σας πρωτοβουλία ξεπερνούν κατά πολύ τα κατά το νόμο επιβαλλόμενα. Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη δεν περιορίζεται στη συμμόρφωση των επιχειρήσεων προς το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, τους ισχύοντες νόμους. Αφορά την εκούσια, την εθελοντική ανάπτυξη πρωτοβουλιών, που εκτείνονται πέρα από τα επιβαλλόμενα. Αφορά μια αυτοπροσδιοριζόμενη δεοντολογία που επικεντρώνεται στις έννοιες
- ποιότητα,
- ασφάλεια,
- εξυπηρέτηση,
- αξιοπιστία,
- εμπιστοσύνη.
Και εδώ ακριβώς έγκειται η σπουδαιότητα των πρωτοβουλιών που αναπτύσσονται από το Δίκτυο, τους Φορείς, τις Επιχειρήσεις και τους Οργανισμούς που συμμετέχουν ως μέλη του στον ίδιο δρόμο. Η Νέα Διακυβέρνηση και ειδικότερα το Υπουργείο Ανάπτυξης είμαστε αρωγοί στις προσπάθειες που αναπτύσσετε. Εύχομαι να προχωρήσουν οι προσπάθειές σας και να αποδώσουν τα καλύτερα αποτελέσματα. Όλοι μαζί μπορούμε να κερδίσουμε το μεγάλο στοίχημα: Ελλάδα ανταγωνιστική με ποιότητα παντού. Με σεβασμό στον εργαζόμενο. Σεβασμό στον καταναλωτή. Σεβασμό στον άνθρωπο. Σεβασμό στο περιβάλλον. Είναι το αυτονόητο. Και το αυτονόητο είναι ο βασικός όρος της επιτυχίας.


 

 

ON LINE Σύμβουλος/Επικαιρότητα


 


 

 

 powered by HOTSoft.gr
ίντερνετ, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες