reth_faros.jpg
 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ
21/04/05

Ο ΟΑΕΔ καλεί τις ιδιωτικές επιχειρήσεις να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα επιχορήγησης
επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων έτους 2005.
Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν ιδιωτικές επιχειρήσεις που θα προσλάβουν ανέργους ηλικίας 18 - 64 ετών εγγεγραμμένους
στα μητρώα ανέργων των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν ακολουθήσει τη διαδικασία της εξατομικευμένης
παρέμβασης.

Για την υπαγωγή μίας επιχείρησης στο πρόγραμμα θα πρέπει η δημιουργούμενη θέση εργασίας να αντιπροσωπεύει καθαρή αύξηση του
αριθμού των εργαζομένων της, σε σχέση με το μέσο όρο των δώδεκα (12) τελευταίων μηνών, που προηγούνται της
ημερομηνίας υποβολής της αίτησής της και να είναι πρόσθετη εκείνων που τυχόν δημιουργούνται στο πλαίσιο επενδυτικού
σχεδίου ενταγμένου σε άλλο καθεστώς ενισχύσεων.

Για τον αριθμό των θέσεων που δικαιούται να καλύψει η επιχείρηση θα λαμβάνεται υπόψη :
. Ο αριθμός των απασχολουμένων κατά τη χρονική στιγμή της υποβολής της αίτησης, ανεξαρτήτως του καθεστώτος απασχόλησης
και
. Ο μέσος όρος του 12μήνου των απασχολουμένων της, ήτοι Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε), όπως ορίζεται στον Κανονισμό
(Ε.Κ) αριθμ. 2204/2002 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Ο αριθμός των θέσεων που δικαιούται να καλύψει κάθε επιχ/ση ορίζεται ως εξής :
α) Οι ατομικές επιχειρήσεις, καθώς και οι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. που δεν απασχολούν προσωπικό εντάσσονται για (1) θέση εργασίας.
β) Οι επιχειρήσεις με προσωπικό από 1-9 άτομα εντάσσονται για δύο (2) θέσεις εργασίας.
γ) Οι επιχειρήσεις με προσωπικό 10 ατόμων και άνω, εντάσσονται για αριθμό θέσεων εργασίας που αντιστοιχεί στο 30 % του μέσου
όρου των απασχολουμένων τους κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν την ένταξή τους στο πρόγραμμα.
δ) Οι επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 50 ατόμων, οι οποίες παρουσιάζουν καθαρή αύξηση της απασχόλησης κατά τη διάρκεια της
τελευταίας τριετίας, μπορούν να ενταχθούν για αριθμό εργαζομένων που ανέρχεται μέχρι και 40% της μέσης απασχόλησης κατά τη
διάρκεια του προηγουμένου έτους.
ε) Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, ο συνολικός αριθμός των επιδοτούμενων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100 άτομα ανά
επιχείρηση. Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων που διαθέτουν υποκαταστήματα, ο συνολικός αριθμός των επιδοτούμενων στο σύνολο των
υποκαταστημάτων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100 άτομα.
Η διάρκεια της επιχορήγησης για κάθε επιχείρηση ανέρχεται στους 18 μήνες για τις Μ.Μ.Ε. (μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις) και 24
μήνες για τις μεγάλες.

Το ποσό επιχορήγησης για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης ανέρχεται:
. στα 18 ευρώ για ανέργους που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση (δηλαδή, άτομα κάτω των 25 ετών που δεν έχουν απασχοληθεί για
δύο (2) έτη μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους, άνεργες γυναίκες μητέρες ανήλικων τέκνων, άνεργοι άνω των 50 ετών,
άτομα που είναι μακροχρόνια άνεργα ήτοι για 12 από τους 16 προηγούμενους μήνες πριν την πρόσληψή τους, εάν είναι άνω των
25 ετών ή για 6 από τους 8 τελευταίους μήνες στην περίπτωση ατόμων κάτω των 25 ετών, άνεργοι που ολοκλήρωσαν μόνο την
υποχρεωτική εκπαίδευση) και
. στα 14 ευρώ για τις υπόλοιπες κατηγορίες ανέργων.
Σε περίπτωση μερικής απασχόλησης (4 ώρες και άνω ημερησίως) η επιχορήγηση ανέρχεται στο ήμισυ των ως άνω ποσών.
Μετά τη λήξη της επιχορήγησης, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν το σύνολο του προσωπικού τους για ακόμη 6 μήνες οι
Μ.Μ.Ε. και 12 μήνες οι μεγάλες επιχειρήσεις (απασχόληση χωρίς επιχορήγηση).

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να παραλάβουν από τις Υπηρεσίες του Οργανισμού: α) ενημερωτικό φυλλάδιο, στο οποίο
περιγράφονται οι προϋποθέσεις υπαγωγής, οι όροι του προγράμματος, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και β) αίτηση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα γίνει δεκτή από τις αρμόδιες κατά τόπους
Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, από την 22-4-2005 και μέχρι την κάλυψη των θέσεων που έχουν κατανεμηθεί ανά Υπηρεσία του ΟΑΕΔ.
Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν υποκαταστήματα, υποχρεούνται να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα,
αποκλειστικά και μόνο στην Υπηρεσία της αρμοδιότητας στην οποία ανήκει η έδρα της επιχείρησης.
Τo πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση
και Επαγγελματική Κατάρτιση» του Γ Κ.Π.Σ.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις κατά τόπους Υπηρεσίες Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, στην
ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ στο διαδίκτυο www.oaed.gr καθώς και στις τηλεφωνικές γραμμές 1564 και 800-1111011.


 

 

ON LINE Σύμβουλος/Επικαιρότητα


 


 

 

 powered by HOTSoft.gr
ίντερνετ, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες