reth_fortezza.jpg
 

 

 

 

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
15/03/05

Η αντίληψη ότι η βιώσιμη ανάπτυξη των εταιριών και της κοινωνίας περνά μέσα από την ενσωμάτωση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) στη στρατηγική και τους στόχους των εταιριών και τη διαχείριση της Εταιρικής τους Φήμης κερδίζει όλο και μεγαλύτερο έδαφος τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα. Σήμερα μπορούμε να πούμε ότι η ΕΚΕ δεν είναι πλέον μόδα ή εργαλείο προβολής, αλλά κοινή πρακτική παγκοσμίως, την οποία υιοθετούν όλο και περισσότερες επιχειρήσεις.

Η Tradelink Reputation Management, αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της ΕΚΕ ως έναν από τους βασικούς πυλώνες κτισίματος της Eταιρικής Φήμης, διερεύνησε τη σημασία της ΕΚΕ για τους Eλληνες καθώς και την αντίληψή τους για την ΕΚΕ των ελληνικών επιχειρήσεων σε έρευνες που διενεργήθηκε το 2004 τόσο στο σύνολο της οικονομίας όσο και σε επιμέρους κλάδους, στο ευρύ κοινό, αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού (άνδρες - γυναίκες, 18+).

Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στο συνέδριο του Economist 2nd International Forum on Corporate Social Responsibility to make Europe more Competitive, που πραγματοποιήθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 2005 στο Athenaeum Intercontinental.

Τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν ότι η πλειονότητα των Ελλήνων (74%) πιστεύει ότι μια εταιρία δεν πρέπει μόνο να παράγει κέρδη ή να είναι υπεύθυνη μόνο έναντι των υπαλλήλων της και των καταναλωτών της, αλλά έχει και την ευρύτερη ευθύνη να βοηθά σε προσπάθειες αντιμετώπισης σημαντικών προβλημάτων της κοινωνίας.

Εξετάζοντας περαιτέρω τη σημαντικότητα της ΕΚΕ, η ίδια έρευνα έδειξε ότι στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας ανεξαρτήτως κλάδου η κοινωνική υπευθυνότητα είναι ο δεύτερος πιο σημαντικός παράγοντας της Εταιρικής Φήμης μετά τα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες (54%) με ποσοστό 13%. Το ποσοστό αυτό αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα εάν αναλογιστεί κανείς την ερώτηση. Ζητήθηκε από τους ερωτώμενους να επιλέξουν έναν μόνο παράγοντα που θεωρούν ότι είναι ο πιο σημαντικός για τη συνολική φήμη μιας εταιρίας - ένα πολύ αυστηρό κριτήριο. Eνα ποσοστό 13%, λοιπόν, των ερωτωμένων θεωρούν ότι η Κοινωνική Υπευθυνότητα είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας για τη φήμη μιας εταιρίας - πιο σημαντικός από τα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες της εταιρίας.

Η σημαντικότητα όμως της ΕΚΕ μεταβάλλεται ανάλογα με τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται μια εταιρία. Οι κλαδικές έρευνες της Tradelink Reputation Management έδειξαν ότι το ποσοστό του κοινού που θεωρεί την Κοινωνική Υπευθυνότητα ως τον πιο σημαντικό παράγοντα για τη φήμη (ανά κλάδο) έχει ως εξής: Τηλεοπτικά Κανάλια 23%, Fast Food 21%, Συσκευές Kινητής Tηλεφωνίας 20%, Καταστήματα Tραπεζών 20%, Τρόφιμα 19% και Αυτοκίνητα 14%.

Η Κοινωνική Υπευθυνότητα αποκωδικοποιείται από τους Eλληνες σε διάφορα χαρακτηριστικά, δίνοντας μεγαλύτερη βαρύτητα στη μεταχείριση των υπαλλήλων της, στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην προστασία της υγείας και ασφάλειας των προϊόντων της.

Παρά τη σημαντικότητα όμως της ΕΚΕ, ο Eλληνας δεν γνωρίζει πολλά για την κοινωνικό προφίλ των εταιριών. Oταν ρωτήθηκαν να αναφέρουν ποιες εταιρίες ξεχωρίζουν για την κοινωνική τους υπευθυνότητα, το 41% των ερωτωμένων δήλωσαν ότι δεν γνωρίζουν καμία εταιρία. Από όσους ανέφεραν αυθόρμητα συγκεκριμένες εταιρίες, προκύπτει ότι οι «χρυσές εταιρίες» που οι Eλληνες ξεχωρίζουν για τη δράση τους στον τομέα της Κοινωνικής Υπευθυνότητας είναι οι κάτωθι (με αλφαβητική σειρά): ΑΒ - Βασιλόπουλος, Γερμανός, ΔΕΗ, ΔΕΛΤΑ, Εθνική Τράπεζα, Σκλαβενίτης, ΦΑΓΕ, Alpha Bank, Body Shop, Coca - Cola Company, Cosmote, EFG Eurobank, Goodys, Interamerican, Intracom, Vodafone.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας, διατυπώνεται η απαίτηση Eλληνα μια εταιρία να επικοινωνεί τις κοινωνικές της δραστηριότητες προκειμένου να χτίσει την καλή της φήμη. Η δημιουργία γνώσης για τις δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας των εταιριών λειτουργεί ταυτόχρονα και ως παράδειγμα προς μίμηση για τις υπόλοιπες εταιρίες.

Πηγή: Εφημερίδα ΕΞΠΡΕΣ

 

ON LINE Σύμβουλος/Επικαιρότητα


 


 

 

 powered by HOTSoft.gr
ίντερνετ, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες