reth_clouds.jpg
 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
28/02/05

Προκηρύχθηκε από το ΥΠ.ΑΝΑ. το πρόγραμμα παροχής οικονομικών κινήτρων για την πραγματοποίηση ιδιωτικών καινοτόμων ενεργειακών επενδύσεων στη νησιωτική χώρα, μέσω των πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα του Γ΄ ΚΠΣ.

Επιλέξιμες επενδύσεις νοούνται οι επενδύσεις εκείνες που πληρούν τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στον Οδηγό Καινοτόμων Ενεργειακών Επενδύσεων σε Νησιά, έκδοσης του Υπουργείου Ανάπτυξης (Φεβρουάριος 2005). Ειδικότερα επιλέξιμες επενδύσεις νοούνται οι επενδύσεις:
· συστημάτων αφαλάτωσης νερού με χρήση τεχνολογιών ΑΠΕ
· συστημάτων παραγωγής βιοαερίου από επεξεργασία αποβλήτων και χρήση του για παραγωγή θερμικής ή ηλεκτρικής ενέργειας και αξιοποίηση της
· εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα κλιματισμού (πχ. κλιματισμός με θαλάσσιο νερό)
· συστημάτων συμπαραγωγής με ΑΠΕ
· υβριδικών συστημάτων ΑΠΕ
· φωτοβολταϊκών συστημάτων

Τα ανώτατα ποσοστά δημόσιας επιχορήγησης ανά επιλέξιμη επενδυτική πρόταση για κάθε είδος επένδυσης, για κάθε νησιωτική περιοχή και για κάθε κατηγορία επενδυτικού φορέα παρουσιάζονται σε σχετικό πίνακα.

Ο κατώτατος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης ορίζεται στα 50.000 ευρώ, ενώ το ανώτατο όριο επί του οποίου παρέχεται επιχορήγηση καθορίζεται στα 6.000.000 Ευρώ.

Η παρούσα προκήρυξη αφορά σε έργα που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) το οποίο συμβάλλει στην άμβλυνση των ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από το Ελληνικό Δημόσιο.

Δικαίωμα υποβολής επενδυτικής πρότασης έχει κάθε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που δεν συμπεριλαμβάνεται στο δημόσιο τομέα ή κοινοπραξία τέτοιων προσώπων. Στους τομείς ηλεκτροπαραγωγής απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή επενδυτικής πρότασης για οικονομική ενίσχυση αποτελεί η σύμφωνα με τον Ν. 2773/99 ύπαρξη Άδειας Παραγωγής, που αφορά στην επένδυση.

Η προκήρυξη είναι ανοικτή μέχρι τις 13.5.2005. Η υποβολή προτάσεων θα γίνεται στα γραφεία της Αναπτυξιακής Κρήτης, Γιαμαλάκη 50 & Σοφ. Βενιζέλου (Iraklion Center), 71202 Ηράκλειο.

Κάθε επενδυτική πρόταση υποβάλλεται σε τρία (3) αντίτυπα.

Τον Οδηγό Καινοτόμων Ενεργειακών Επενδύσεων στη Νησιωτική Χώρα, τα απαιτούμενα έντυπα που πρέπει να συμπληρωθούν για την υποβολή των προτάσεων και όποιες άλλες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στο site www.ypan.gr, (επιλογή: Η Δομή του Υπουργείου, Υπουργείο Ανάπτυξης (Ενέργειας και Φυσικοί Πόροι), Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα του ΚΠΣ ΙΙΙ, 2000-2006, Προκηρύξεις), στο Υπουργείο Ανάπτυξης (τηλ. 2106969462, 2106969459), καθώς επίσης και στην Αναπτυξιακή Κρήτης Γιαμαλάκη 50 & Σοφ. Βενιζέλου, Ηράκλειο, τηλ. 2810-302400 ή από τα Νομαρχιακά Γραφεία της εταιρίας στα Επιμελητήρια Χανίων, Ρεθύμνης και Λασιθίου.

 

ON LINE Σύμβουλος/Επικαιρότητα


 


 

 

 powered by HOTSoft.gr
ίντερνετ, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες