bluehatch.jpg
 

 

 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ SARA - Supply Arrangements Enriching Innovati
04/02/05

«Υποστηρικτικές ενέργειες για αύξηση της Καινοτομίας στις ΜΜΕ Τροφίμων»

 

Η Εταιρία Διαχείρισης & Ανάπτυξης του Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης (ΕΔΑΠ/ΤΠΘ Α.Ε.) είναι ο συντονιστής του έργου SARA «Υποστηρικτικές Ενέργειες για την Αύξηση της Καινοτομίας στις επιχειρήσεις Τροφίμων & Ποτών» το οποίο συν-χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιείται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Καινοτομία & Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)» για δράσεις Έρευνας & Ανάπτυξης στην ΕΕ (5ο ΠΠ).

 

Στόχος του έργου είναι η προώθηση της καινοτομίας για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) του κλάδου των Τροφίμων (agro-food sector). Το έργο SARA υλοποιείται σε συνεργασία με αντίστοιχους φορείς στην Μεγ. Βρετανία (Eddleston Innovation Ltd), την Ισπανία (Instituto Andaluz de Tecnologia), τη Γερμανία (TTZ Bremerhaven) και τη Βουλγαρία (Applied Research & Communication Fund).

 

Ο κύριος σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη ενός εργαλείου το οποίο ενσωματώνει τέσσερις επιμέρους μεθοδολογίες που συμβάλλουν στην καλύτερη οργάνωση, λειτουργία & διοίκηση (management) των ΜΜΕ Τροφίμων.

 

Οι μεθοδολογίες αυτές είναι:

- Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Management), δηλαδή όλων των διαδικασιών που συνδέονται με τη διακίνηση αγαθών από το στάδιο των πρώτων υλών μέχρι τον καταναλωτή, με σκοπό την γρηγορότερη διαθεσιμότητα των τελικών προϊόντων δημιουργώντας σημαντικό πλεονέκτημα κέρδους και ποιότητας για την επιχείρηση από τη μείωση του χρόνου που απαιτείται για να φτάσουν τα προϊόντα στην αγορά.

 

- Διαχείριση Γνώσης (Knowledge Management), δηλαδή του συνδυασμού σύγχρονων διοικητικών πρακτικών που υποστηρίζονται από πληροφοριακά συστήματα στοχεύοντας στην αξιοποίηση του συνόλου του γνωστικού κεφαλαίου μιας επιχείρησης / οργανισμού αυξάνοντας την απόδοση των καθημερινών λειτουργιών και των διαδικασιών λήψης αποφάσεων τόσο σε χρόνο όσο και σε ποιότητα.

 

- Ανάλυση Αξίας (Value Analysis) συμβάλλει στην σωστή ισορροπία προς όφελος της επιχείρησης μεταξύ των παραμέτρων που πρέπει να διαθέτει ένα προϊόν / διεργασία / υπηρεσία μιας επιχείρησης για την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της, και του αντίστοιχου κόστους (λειτουργικότητα / κόστος).

 

- Δικτύωση Ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Τροφίμων (Networking SMEs) με επιχειρήσεις άλλων χωρών της Ευρώπης και Διεθνώς για συνεργασίες και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών

 

Στα πλαίσια του έργου καλούνται οι επιχειρήσεις Τροφίμων & Ποτών της Κεντρικής Μακεδονίας να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την δωρεάν συμμετοχή τους στην πιλοτική εφαρμογή των καινοτόμων αυτών μεθοδολογιών. Συνολικά θα επιλεγούν 13 επιχειρήσεις τροφίμων (ΜΜΕ) από την Κεντρική Μακεδονία εκ των οποίων οι 3 θα συμμετάσχουν στην πιλοτική εφαρμογή του εργαλείου και οι δέκα 10 θα εκπαιδευτούν στην εφαρμογή των μεθοδολογιών. Η εφαρμογή των μεθοδολογιών στις επιχειρήσεις τροφίμων που θα επιλεγούν θα διεξαχθεί κατά το 1ο εξάμηνο του 2005 χωρίς χρέωση των επιχειρήσεων καθώς το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Όλες οι Ελληνικές επιχειρήσεις Τροφίμων & Ποτών ενθαρρύνονται για την συμμετοχή τους χωρίς χρέωση στο «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - SARA». το οποίο έχει ως κύριο σκοπό να δικτυώσει και να υποβοηθήσει τις ΜΜΕ Τροφίμων στην Ευρώπη και διεθνώς, και να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά τους δίνοντάς τους την ευκαιρία να παρουσιάσουν υπηρεσίες / προϊόντα που «ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ» ή που «ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ» σύμφωνα με τον τομέα δραστηριότητάς τους και τα ενδιαφέροντά τους. Μέσω του Καινοτόμου Δικτύου SARA οι Ελληνικές Επιχειρήσεις Τροφίμων & Ποτών έχουν την δυνατότητα να προχωρήσουν σε νέες συνεργασίες με επιχειρήσεις από όλο τον κόσμο σε θέματα που σχετίζονται με:

 

· Εξαγωγές ή Εισαγωγές προϊόντων / υπηρεσιών

· Μάρκετιγκ προϊόντων

· Διανομή προϊόντων

· Συσκευασία

· Πρώτες ύλες (προμήθεια)

· Δραστηριότητες Έρευνας & Ανάπτυξης

· Εμπορική Αντιπροσώπευση

· Τεχνολογία / Τεχνογνωσία / Καινοτομία

· Χρηματοδότηση επιχείρησης

· Επένδυση Κεφαλαίου

 

Η καινοτομικότητα του εργαλείου Δικτύωσης SARA έγκειται στον αυτόματο συνδυασμό (matchmaking) των «ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» των επιχειρήσεων με αντίστοιχες «ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ» και αντίστροφα. Με τον τρόπο αυτό προάγεται η ανάπτυξή των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Τροφίμων και διευκολύνεται η διεύρυνση των δραστηριοτήτων τους με έναν απλό, γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο, χωρίς κανένα κόστος για την επιχείρηση. Οι επιχειρήσεις ενημερώνονται για τα αποτελέσματα των προσφορών / αναζητήσεών τους από τον διαχειριστή του Δικτύου.

 

Η επίσημη ιστοσελίδα του έργου είναι η www.agro-food.net

 

Οι επιχειρήσεις μπορούν να ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ SARA συμπληρώνοντας την «Φόρμα Δικτύωσης SARA» είτε ηλεκτρονικά (επιλέγοντας στην ιστοσελίδα του έργου και το «SARA toolkit» και εν συνεχεία το «Networking tool”), είτε επικοινωνώντας με τον συντονιστή του έργου.

 

 

 

Πληροφορίες:

 

Tεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης

κα Χριστίνα Νάνου

Συντονιστής Eυρωπαϊκού Έργου SARA

τηλ: 2310-498.203,

e-mail: cnanou@thestep.gr

fax: 2310-498.280


 

 

ON LINE Σύμβουλος/Επικαιρότητα


 


 

 

 powered by HOTSoft.gr
ίντερνετ, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες