reth_limani.jpg
 

 

 

 

ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΤΕ ΤΙΣ ΙΔΕΕΣ ΣΑΣ
25/08/04

Έχετε μία πατέντα και θέλετε να την κατοχυρώσετε για να μην σας την κλέψουν; Σε μία τέτοια περίπτωση αξίζει να διαβάσετε τα παρακάτω για να ξέρετε τι πρέπει να κάνετε και ... πόσο θα σας κοστίσει.

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που εδρεύει στην Αθήνα και εποπτεύεται από το υπουργείο Ανάπτυξης, είναι ο αποκλειστικά αρμόδιος φορέας στην Ελλάδα για την κατοχύρωση των ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών σχεδίων, ενώ παράλληλα παρέχει τεχνική πληροφόριση από διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε διεθνές επίπεδο.

Στους οργανωτικούς σκοπούς του ΟΒΙ συμπεριλαμβάνονται η χορήγηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, διπλωμάτων τροποποίησης και πιστοποιητικών χρησιμότητας, καταχώρηση συμβάσεων μεταφοράς τεχνολογίας, συνεργασία με ομοειδής οργανισμούς άλλων χωρών, με διεθνείς οργανισμούς, με ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς της χώρας, καθώς και σύνδεσή του με οργανισμούς και τράπεζες πληροφοριών, προετοιμασία και έλεγχος της εφαρμογής των διεθνών συνθηκών σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και μεταφοράς τεχνολογίας, παροχή συμβουλών και πληροφοριών σχετικά με νέες τεχνολογίες και τεχνογνωσίες, παρακολούθηση και απογραφή της χρήσης ευρεσιτεχνιών, καινοτομιών και μεταφερόμενης τεχνολογίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό κ.α.

Απόκτηση Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα
Ο ΟΒΙ είναι ο αποκλειστικά αρμόδιος φορέας για την προστασία των εφευρέσεων στην Ελλάδα. Στα πλαίσια της αρμοδιότητάς του αυτής, ο ΟΒΙ χορηγεί Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ), Δίπλωμα Τροποποίησης (ΔΤ) και Πιστοποιητικό Υποδείγματος Χρησιμότητας (ΠΥΧ).

Το Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας είναι τίτλος προστασίας με διάρκεια 20 χρόνων, που απονέμεται στο δικαιούχο για νέες επινοήσεις με εφευρετική δραστηριότητα και επιδεικτικές βιομηχανικής εφαρμογής.

Το Δίπλωμα Τροποποίησης είναι τίτλος προστασίας ο οποίος χορηγείται για μία εφεύρεση που αποτελεί τροποποίηση άλλης εφεύρεσης που έχει ήδη προστατευθεί με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και λήγει μαζί μ' αυτό.

Το Πιστοποιητικό Υποδείγματος Χρησιμότητας είναι τίτλος προστασίας με διάρκεια 7 χρόνια που χορηγείται στο δικαιούχο για τρισδιάστατα αντικείμενα με καθορισμένο σχήμα και μορφή, που προτείνονται ως νέα, βιομηχανικά εφαρμόσιμα και με δυνατότητα να δώσουν λύση σε τεχνικό πρόβλημα. Το ΠΥΧ μπορεί να χορηγηθεί, π.χ. για εργαλείο, όργανο, συσκευή, σκεύος, εξαρτήματά τους κ.λ.π.

Δικαιώματα που παρέχουν στο δικαιούχο τα ΔΕ, ΔΧ και ΠΥΧ
Το ΔΕ, το ΔΤ και το ΠΥΧ παρέχουν στον κάτοχό τους το αποκλειστικό δικαίωμα να εκμεταλλευτεί την προστατευόμενη εφεύρεση στην Ελλάδα για όσο χρόνο είναι σε ισχύ. Πρόκειται για δικαίωμα μονοπωλιακής εκμετάλλευσης της εφεύρεσης. Ο δικαιούχος μπορεί να μεταβιβάσει το ΔΕ, ΔΤ ή ΠΥΧ, καθώς και να εκχωρεί άδειες εκμετάλλευσης σε τρίτους.

Διεθνές Πλαίσιο για Δικαίωμα Προτεραιότητας
Το διεθνές πλαίσιο για Δικαίωμα Προτεραιότητας θεσπίστηκε με τη Σύμβαση των Παρισίων, της οποίας κράτος μέλος είναι και η Ελλάδα. Τα κράτη μέλη της Σύμβασης θέσπισαν το Δικαίωμα Προτεραιότητας για να διευκολύνουν το δικαιούχο μιας εφεύρεσης να μπορεί να προετοιμαστεί κατάλληλα για να προστατεύσει την εφεύρεσή του σε περισσότερες χώρες. Έτσι ο δικαιούχος μιας αίτησης ΔΕ ή ΠΥΧ που κατατέθηκε σε μία χώρα μέλος έχει το Δικαίωμα Προτεραιότητας έναντι οποιουδήποτε άλλου, ν' αποκτήσει, για την ίδια την εφεύρεση, ΔΕ ή ΠΥΧ σε οποιαδήποτε άλλες χώρες μέλη.

Το Δικαίωμα Προτεραιότητας γεννάται με την κανονική κατάθεση μιας αίτησης ΔΕ ή ΠΥΧ σε μία χώρα μέλος της Σύμβασης των Παρισίων. Το Δικαίωμα Προτεραιότητας διαρκεί μόνο 12 μήνες από την ημερομηνία της πρώτης κατάθεσης. Εάν ο δικαιούχος δεν εκμεταλλευθεί το δικαίωμα αυτό στη δωδεκάμηνη προθεσμία, δεν μπορεί να κάνει αργότερα επίκληση διεθνούς προτεραιότητας.

Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας
Το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας είναι ο ομοιόμορφος νομικός τίτλος προστασίας μιας εφεύρεσης, που απονέμεται με βάση μια ενιαία διαδικασία κατάθεσης και εξέτασης, σε 19 ευρωπαϊκά κράτη που έχουν υπογράψει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση.

Το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας παρέχει στο δικαιούχο, για κάθε συμβαλλόμενο κράτος για το οποίο έχει εκδοθεί, τα ίδια δικαιώματα που θ' απονέμονταν στο κράτος αυτό.

Το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας παρέχει στον κάτοχό του ισχυρή προστασία, επειδή απονέμεται μετά από έρευνα σε 27 εκατομμύρια έγγραφα, την οποία διαδέχεται αυστηρή εξεταστική διαδικασία. Οι αιτήσεις για Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας κατατίθενται:

Στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας στο Μόναχο και στα Παραρτήματά του στη Χάγηκαι στο Βερολίνο.
Στο Κεντρικό Γραφείο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας ή άλλη αρμόδια αρχή ενός συμβαλλόμενου κράτους, εφόσον ο νόμος το επιτρέπει ή το ορίζει.

Κόστος
Για τα τρία πρώτα χρόνια από την υποβολή αίτησης ΔΕ, οι χρηματικές επιβαρύνσεις είναι οι ακόλουθες:

Ελληνικό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας:

Τέλη 440,00 Ευρώ
Αμοιβή Νομικού 440,00 Ευρώ

Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας:

Τέλη 3.375,00 Ευρώ
Αμοιβή Νομικού 1.468,00 Ευρώ
ΠΗΓΗ: ΕΣΕΕ


 

 

ON LINE Σύμβουλος/Επικαιρότητα


 


 

 

 powered by HOTSoft.gr
ίντερνετ, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες