bluehatch.jpg
 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟ
28/09/06

Στοιχεία Προγράμματος: 1309


Κατάρτιση σε θέματα τεχνολογικού και οργανωτικού εκσυγχρονισμού του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο του Μέτρου 2.5. - Β΄ κύκλος
Δράση: 8.2.1.2.

Περιγραφή: Υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης προσωπικού των επιχειρήσεων που πραγματοποιούν επενδυτικά προγράμματα «Τεχνολογικού και Οργανωτικού Εκσυγχρονισμού» στα πλαίσια του Μέτρου 2.5. του «ΕΠ Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) αλλά και άλλων επιχειρήσεων, στους εξής θεματικούς άξονες:

ποιότητα,
εφοδιαστική αλυσίδα,
περιβάλλον,
καινοτομία και
αποσυναρμολόγηση προϊόντων συσκευασίας κ.α.
Τα εκπαιδευτικά αντικείμενα που θα αναπτυχθούν έχουν στόχο την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εργαζομένων σε αντικείμενα που είναι σχετικά με την καλύτερη οργάνωση και ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων στην Ελληνική και Διεθνή αγορά, την ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος, την επένδυση στους ανθρώπινους πόρους, την υγιεινή και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας.
Μέσω των προγραμμάτων κατάρτισης ενισχύεται η προσαρμογή των προσόντων και ικανοτήτων των εργαζομένων στις νέες ανάγκες της αγοράς εργασίας και αυξάνεται ο αριθμός των στελεχών των επιχειρήσεων που διαθέτουν υψηλά προσόντα ώστε να καταστεί αποδοτικότερος ο εκσυγχρονισμός τους στο πλαίσιο του Μέτρου 2.5. του ΕΠΑΝ.


Η μέγιστη διάρκεια υλοποίησης κάθε εγκεκριμένου προγράμματος κατάρτισης ορίζεται σε ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης.

Πρόγραμμα: Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αποδέκτες:
Ι) Οι εξής επιχειρήσεις:
1. Επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί σε δράσεις του Μέτρου 2.5. του «ΕΠ Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) "Τεχνολογικός και οργανωτικός εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων" ( όπως 2.5.1. και 2.5.2.)
2. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που έχουν προβεί σε συναφείς με το Μέτρο 2.5. επενδύσεις τεχνολογικού και οργανωτικού εκσυγχρονισμού.
ΙΙ) Εργαζόμενοι των άνω επιχειρήσεων που συμμετέχουν στα προγράμματα κατάρτισης.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
17/5/2005-30/11/2006
Προκήρυξη σε περισσότερους κύκλους. Ενεργός κύκλος: 2.

Οι άνω ημερομηνίες αφορούν την υποβολή αιτήσεων από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης στα πλαίσια του Β΄ κύκλου της παρούσας δράσης.
Οι συγκεκριμένες ημερομηνίες έναρξης και λήξης κάθε προγράμματος κατάρτισης θα καθοριστούν από τις ίδιες τις επιχειρήσεις που θα ενταχτούν στο Πρόγραμμα.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: ΜΕΧΡΙ 30.11.2006.

 

 


Περιοχή εφαρμογής:
ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ

Όροι και προϋποθέσεις:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
1. Επιχειρήσεις που έχουν ενταχτεί με επενδυτικά σχέδια σε δράσεις του Μέτρου 2.5. (2.5.1. «Τεχνολογικός εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων» ή 2.5.2. "Οργανωτικός εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων- Πιστοποιηθείτε") του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα»

2. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν προβεί σε συναφείς με το Μέτρο 2.5. επενδύσεις τεχνολογικού και οργανωτικού εκσυγχρονισμού οι οποίες πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

α) Να είναι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), σύμφωνα με τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Ε.Ε.

β) Να έχουν υλοποιήσει την τελευταία πενταετία επενδύσεις σχετικές με το θεματικό αντικείμενο του προτεινόμενου προγράμματος κατάρτισης ύψους, κατ΄ ελάχιστον, διπλάσιου του προτεινόμενου προϋπολογισμού της πρότασης κατάρτισης. Εξαίρεση αποτελούν οι επιχειρήσεις που υποβάλλουν πρόταση μόνο για πρόγραμμα κατάρτισης σε συστήματα διασφάλισης ποιότητας.

γ) Σε περίπτωση που υποβάλλουν πρόταση που περιλαμβάνεται πρόγραμμα(τα) κατάρτισης σε συστήματα διασφάλισης ποιότητας, τότε θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από αντίστοιχο πιστοποιητικό σε ισχύ από φορέα διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ ή από φορέα μέλος της συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη διαπίστευση.


Ισχύουν επίσης οι εξής γενικότεροι όροι συμμετοχής:

1. Δε μπορούν να υποβάλλουν πρόταση επιχειρήσεις που έχουν υπογράψει σύμβαση υλοποίησης προγράμματος κατά τον Α΄ κύκλο της δράσης 8.2.1.

2. Κάθε επιχείρηση μπορεί να υπογράψει σύμβαση για το παρόν πρόγραμμα μία και μόνο φορά.


Οι επιλογή των καταρτιζομένων εργαζομένων γίνεται με ευθύνη της επιχείρησης που υποβάλλει την αίτηση, βάσει κριτηρίων .

 

Τι χρηματοδοτείται:
Χρηματοδοτούνται:

Το κόστος υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης.
Η συμμετοχή των ωφελούμενων στα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης (καταβολή εκπαιδευτικού επιδόματος ή κάλυψη κόστους μισθοδοσίας τους).
Η πρακτική εξάσκηση που διεξάγεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων.

 

Είδος ενίσχυσης:
Ι) Για τις επιχειρήσεις:
Τα προγράμματα κατάρτισης επιχορηγούνται σε ποσοστό 50% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού τους, ο οποίος μπορεί να είναι:
Α) μέχρι 60.000 ευρώ - για όλες τις προτάσεις των άνω αναφερομένων θεματικών αξόνων, εκτός των προτάσεων κατάρτισης σε θέματα συστημάτων διασφάλισης ποιότητας
Β) μέχρι 10.500 ευρώ - για τις προτάσεις κατάρτισης σε θέματα συστημάτων διασφάλισης ποιότητας

Για όλα τα προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης το μέσο ωριαίο κόστος ανά καταρτιζόμενο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 11,74 ευρώ. Στην περίπτωση διακρατικής συνεργασίας, το ποσό ανά καταρτιζόμενο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 17,35 ευρώ.
Για το πρόγραμμα ισχύει ο κανόνας De Minimis που ορίζει ότι οι πάσης φύσεως επιχορηγήσεις που δίνονται σε μια τριετία δεν πρέπει να υπερβούν αθροιστικά τα 100.000 ευρώ ανά δικαιούχο.

ΙΙ) Για τους εργαζόμενους:
Καταβολή εκπαιδευτικού επιδόματος: 3,52 ευρώ μικτά, ανά ώρα κατάρτισης, όταν η κατάρτιση υλοποιείται εκτός ωραρίου εργασίας.
Το εκπαιδευτικό επίδομα σε όλες τις περιπτώσεις αποτελεί εισόδημα και υπόκειται σε φόρο εισοδήματος και τέλος χαρτοσήμου, είναι δε επιλέξιμη δαπάνη εφόσον έχουν αποδοθεί οι προαναφερόμενες κρατήσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές.
Επιπλέον, καλύπτονται δαπάνες διατροφής των καταρτιζόμενων καθώς και δαπάνες μετακίνησης και διαμονής, για τις περιπτώσεις που είναι απαραίτητο.
Η πληρωμή των εκπαιδευτικών επιδομάτων γίνεται το αργότερο 15 ημέρες μετά τη λήξη του προγράμματος κατάρτισης.
Όταν η κατάρτιση υλοποιείται εντός ωραρίου εργασίας, δεν καταβάλλεται ανά ώρα κατάρτισης εκπαιδευτικό επίδομα, είναι δε επιλέξιμο το κόστος μισθοδοσίας των καταρτιζομένων.

Οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι οι εξής:
1. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός.
2. Έξοδα αναδιοργάνωσης.
3. Αμοιβές κι έξοδα προσωπικού.
4. Αμοιβές και έξοδα τρίτων.
5. Παροχές τρίτων.
6. Φόροι - τέλη.
7. Διάφορα έξοδα.
8. Τόκοι και συναφή έξοδα.
9. Αποσβέσεις παγίων στοιχείων ενσωματωμένων στο κόστος.
Ανάλυση των επιλέξιμων δαπανών παρουσιάζονται στο Παράρτημα 2 του «Οδηγού εφαρμογής της δράσης 8.2.1. Β΄ κύκλος» του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Προϋπολογισμός:
Διαθέσιμος προϋπολογισμός για την δράση: 12.859.974,00 ευρώ

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ

Αρμόδιος Φορέας
Επωνυμία: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Υπουργείου Ανάπτυξης

Πληροφορίες
Επωνυμία: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Υπουργείου Ανάπτυξης

--------------------------------------------------------------------------------

Χειριστής: Κα. Μαρία Θεoχάρη

 

--------------------------------------------------------------------------------

Διεύθυνση: Λεωφ. Μεσογείων 117-119, 101 92 Αθήνα

--------------------------------------------------------------------------------

Τηλέφωνο: 210-6969147

--------------------------------------------------------------------------------

Email: theoharim@ypan.gr


--------------------------------------------------------------------------------

Ιστοσελίδα: http://www.ggb.gr

--------------------------------------------------------------------------------

 


Πρόσθετα στοιχεία:

Προκήρυξη και πληροφοριακό υλικό: http://www.ggb.gr/el_ec_newsitem377.htm
http://www.ggb.gr/el_ec_home.htm


 

 

ON LINE Σύμβουλος/Επικαιρότητα


 


 

 

 powered by HOTSoft.gr
ίντερνετ, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες