reth_limani_old.jpg
 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
23/05/06

Στοιχεία Προγράμματος: 2000


Θετικές δράσεις για την ισότητα των ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις
Δράση: 5.1.

Περιγραφή: Παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις για την εφαρμογή μέτρων ισότητας των δύο φύλων με στόχο την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών, για την ισότιμη συμμετοχή ανδρών και γυναικών σε θέσεις ευθύνης και για την επαγγελματική ανέλιξη των γυναικών στην ιεραρχική πυραμίδα των επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα προβλέπει την ανάπτυξη "Σχεδίων θετικών δράσεων υπέρ των γυναικών" από τις επιχειρήσεις, στο εσωτερικό τους, τα οποία περιλαμβάνουν δράσεις που αφορούν:

στην ισόρροπη συμμετοχή ανδρών και γυναικών στην ανέλιξη στην επαγγελματική ιεραρχία και στην ανάληψη θέσεων ευθύνης,
στη συμμετοχή τους σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης,
στην υιοθέτηση οργανωτικών αλλαγών που ενσωματώνουν πρακτικές ίσων ευκαιριών,
στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, και
στην παροχή υπηρεσιών με σκοπό τη διευκόλυνση ανδρών και γυναικών στο να συνδυάσουν τις οικογενειακές με τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.
Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν τις προτάσεις τους, οι οποίες περιλαμβάνουν το σύνολο των θετικών δράσεων υπέρ των γυναικών και τις οποίες δεσμεύονται να υλοποιήσουν για την επίτευξη της ισότητας των δύο φύλων.
Οι επιχειρήσεις που θα υποβάλλουν πρόταση πρέπει να επιλέξουν τουλάχιστον τρεις από τις κατωτέρω επιλέξιμες ενέργειες, εκ των οποίων υποχρεωτική είναι η ενέργεια «ενημέρωση - ευαισθητοποίηση» (βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1159/2000):
1. Πρότυπα κοινωνικής υπευθυνότητας
2. Ενημέρωση - ευαισθητοποίηση
3. Συμβουλευτική
4. Κατάρτιση
5. Εκπαίδευση
6. Τηλεργασία
7. Δομές
Ειδικά οι επιχειρήσεις που θα επιλέξουν να υλοποιήσουν την ενέργεια «Δομές» υποχρεούνται να υλοποιήσουν τουλάχιστον δύο ενέργειες: την ενέργεια «Δομές» και την ενέργεια «Ενημέρωση - Ευαισθητοποίηση».
Οι ως άνω αναφερόμενες ενέργειες θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα εξής:
1. Πρότυπα κοινωνικής υπευθυνότητας
Με τη συγκεκριμένη ενέργεια δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αναλάβουν πρωτοβουλίες εκπόνησης προδιαγραφών και υιοθέτησης πρακτικών και συστημάτων ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και το είδος της δραστηριότητάς της, προδιαγραφές που θα συνδυάζουν την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος με τη βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και την ταυτόχρονη καταπολέμηση των διακρίσεων και των ανισοτήτων.
Οι επιχειρήσεις που θα επιλέξουν να υλοποιήσουν την ενέργεια αυτή, θα πρέπει να συνεργαστούν με φορείς που εξειδικεύονται στην ανάπτυξη και πιστοποίηση προτύπων.
2. Ενημέρωση - ευαισθητοποίηση
Οι ενέργειες αυτές αποσκοπούν στην ενημέρωση ανδρών και γυναικών της επιχείρησης, του κοινωνικού και επαγγελματικού τους περίγυρου και της κοινωνίας γενικότερα, για τις νέες δυνατότητες που παρουσιάζονται και αφορούν στην προετοιμασία, την προώθηση, αλλά και διευκόλυνση των εργαζομένων γυναικών στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία και έχουν ως ειδικό στόχο την ενεργοποίηση των δυνητικά ωφελούμενων γυναικών, εργαζομένων της επιχείρησης, ώστε να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα.
3. Συμβουλευτική
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται ενέργειες Συμβουλευτικής που απευθύνονται στις γυναίκες που εργάζονται στην επιχείρηση, μέσα από ενέργειες ατομικής ή και ομαδικής υποστήριξης και ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης σε θέματα επαγγελματικής σταδιοδρομίας, κατάρτισης ατομικού πλάνου καριέρας, κλπ.
Επιπλέον, θεματικά αντικείμενα των συνεδριών μπορούν να αφορούν σε πληροφόρηση σχετικά με θέματα εργατικής νομοθεσίας, επαγγελματικής κατάρτισης, κλπ.
4. Κατάρτιση
Υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης μέσω πιστοποιημένων Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης, καθώς και σε πιστοποιημένους από το ΕΚΕΠΙΣ χώρους επιχειρήσεων (KEK που έχουν συστήσει οι επιχειρήσεις), διάρκειας 40 -150 ώρες το καθένα, σε τμήματα 5 έως 25 ατόμων.
Η επιχείρηση αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει το σύνολο των εργαζομένων γυναικών για τα προγράμματα που θα υλοποιηθούν.
5. Εκπαίδευση
Τα προγράμματα αυτά πρέπει να πραγματοποιηθούν σε αναγνωρισμένα από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο εκπαιδευτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένου του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.), στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό, και να έχουν διάρκεια έως 2 χρόνια.
Για την πραγματική διευκόλυνση των γυναικών θα προσμετρηθεί θετικά στη φάση της αξιολόγησης των προτάσεων που θα υποβληθούν, κάθε διευκόλυνση ωραρίου για την παρακολούθηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
Η διαδικασία επιλογής των γυναικών που θα συμμετέχουν στα εκπαιδευτικά προγράμματα θα πρέπει να συνάδει με τους γενικότερους στόχους του προγράμματος και να τεκμηριώνεται με σαφήνεια στην αίτηση - πρόταση της επιχείρησης.
6. Τηλεργασία
Η πρόταση της επιχείρησης πρέπει να είναι συμβατή με τις πολιτικές της Ε.Ε., καθώς και με το πνεύμα της «Ευρωπαϊκής Συμφωνίας - Πλαίσιο για την Τηλεργασία» της 16.07.2002 και να διασφαλίζει ιδίως:

τη συναίνεση της εργαζόμενης για συμμετοχή σε σύστημα τηλεργασίας και το δικαίωμα επιστροφής στην παροχή εργασίας στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης χωρίς συνέπειες για τη θέση εργασίας,
την τήρηση του ωραρίου εργασίας που εφαρμόζεται στην επιχείρηση,
τη διατήρηση όλων των εργασιακών δικαιωμάτων της τηλεργαζόμενης, που απορρέουν από τη σχέση εργασίας (αποδοχές, άδειες, παροχές κοινωνικής ασφάλισης και υγείας, κ.α),
ίσες ευκαιρίες για συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης που εφαρμόζονται για τους εργαζόμενους της επιχείρησης,
την προστασία του ιδιωτικού χώρου της τηλεργαζόμενης και την τήρηση της εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων,
την κάλυψη των δαπανών του αναγκαίου εξοπλισμού για την εφαρμογή της τηλεργασίας.
Η διάρκεια της ενέργειας δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δώδεκα μήνες και θα πρέπει να ορίζεται, αλλά και να αιτιολογείται, σαφώς στην αίτηση - πρόταση της επιχείρησης.
7. Δομές
Δημιουργία και λειτουργία βρεφονηπιακών σταθμών και άλλων δομών φύλαξης και δημιουργικής απασχόλησης για τα παιδιά των εργαζομένων στις επιχειρήσεις.
Σκοπός της ενέργειας αυτής είναι να διευκολυνθούν οι εργαζόμενες μητέρες στο να συνδυάσουν αποτελεσματικά την εργασία με τη μητρότητα και τη δημιουργία οικογένειας, χωρίς να αναγκάζονται να διακόψουν την επαγγελματική τους πορεία και την εργασιακή τους εξέλιξη.
Η συγχρηματοδότηση αυτής της ενέργειας αφορά, για την παρούσα φάση, το χρονικό διάστημα από την έγκριση της πρότασης μέχρι την 30.06.2008.
Περισσότερες λεπτομέρειες για τους σκοπούς και το περιεχόμενο των ενεργειών που πρέπει να περιλαμβάνονται στα "Σχέδια θετικών δράσεων υπέρ των γυναικών" αναφέρονται στον "Οδηγό εφαρμογής" της Γενικής Γραμματείας Ισότητας (συνημμένο αρχείο).


Πρόγραμμα: Ε.Π. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Αποδέκτες:
Επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα ως και επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα με νομική μορφή ανώνυμης εταιρείας, με τουλάχιστον 10 εργαζόμενες και τριετή αδιάκοπη λειτουργία.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
...-31/12/2008 Η προθεσμία αφορά την ολοκλήρωση του συνόλου των δράσεων του Προγράμματος.
22/5/2006-10/7/2006 Η προθεσμία αφορά την υποβολή των "Σχεδίων θετικών δράσεων υπέρ των γυναικών" από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.
Προκήρυξη σε περισσότερους κύκλους. Ενεργός κύκλος: Β΄.
Η προθεσμία μέχρι 10. Ιουλίου 2006 αφορά την υποβολή των "Σχεδίων θετικών δράσεων υπέρ των γυναικών" από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.

Περιοχή εφαρμογής:
ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ

Όροι και προϋποθέσεις:
Δυνατότητα συμμετοχής έχουν οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα όπως και οι επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα με νομική μορφή ανώνυμης εταιρείας.
Απαραίτητη προϋπόθεση για μια επιχείρηση ώστε να μπορεί να υποβάλει ανεξάρτητη πρόταση είναι κατ’ αρχάς η χωρίς διακοπή λειτουργία της κατά την τελευταία τριετία και η ύπαρξη 10 εργαζομένων γυναικών σε αυτή την επιχείρηση. Ως αριθμός εργαζομένων γυναικών ορίζεται ο αριθμός των εργαζομένων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.

Σε περίπτωση που μια επιχείρηση δεν πληροί τις πιο πάνω προϋποθέσεις αριθμού γυναικών μπορεί να προχωρήσει σε σύμπραξη (κοινοπραξία) με άλλες επιχειρήσεις ώστε να κατατεθεί από κοινού πρόταση που θα υπερκαλύπτει την παραπάνω προϋπόθεση. Σε αυτή την περίπτωση τίθεται σαν επιπλέον προϋπόθεση ο καθορισμός χώρου υλοποίησης των επιλέξιμων ενεργειών (συγκεκριμένα για την ενέργεια «Δομές»), ο οποίος θα είναι χωροταξικά προσβάσιμος σε όλες τις επιχειρήσεις της σύμπραξης κατά τρόπο τέτοιο, ώστε να μην δημιουργεί δυσκολίες στις εργαζόμενες κατά τη λειτουργία του.
Σε κάθε περίπτωση από τις παραπάνω, ο αριθμός των εργαζομένων γυναικών θα επαληθεύεται από τις ονομαστικές καταστάσεις των ασφαλισμένων στο Ι.Κ.Α., ή άλλου κύριου ασφαλιστικού φορέα, και στις περιπτώσεις κοινοπραξίας, ο αριθμός θα υπολογίζεται αθροιστικά από όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην κοινοπραξία.
Σε περίπτωση δύο συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 70% του συνόλου της πρότασης, ως προς τον αριθμό των εργαζομένων.
Σε περίπτωση κοινοπραξίας, περισσότερων από δύο επιχειρήσεων, δεν επιτρέπεται καμία να υπερβαίνει το 50% του συνόλου των εργαζομένων που αφορά η πρόταση.

Σαν ειδική περίπτωση για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα θα χαρακτηρίζονται επιχειρήσεις που ανήκουν σε αλυσίδες επιχειρήσεων και λειτουργούν με τη μέθοδο δικαιόχρησης. Στην περίπτωση αυτή θα επιτρέπεται η συμμετοχή επιχειρήσεων με αριθμό εργαζομένων μικρότερο των δέκα γυναικών, ανεξαρτήτως του κύκλου εργασιών τους


Για τις επιμέρους ενέργειες που περιλαμβάνουν τα "Σχέδια θετικών δράσεων υπέρ των γυναικών" ισχύουν τα εξής:

1. Για την ενέργεια Πρότυπα κοινωνικής υπευθυνότητας:
Οι επιχειρήσεις που θα επιλέξουν να υλοποιήσουν την ενέργεια αυτή, θα πρέπει να συνεργαστούν με φορείς που εξειδικεύονται στην ανάπτυξη και πιστοποίηση προτύπων.
2. Για την ενέργεια Συμβουλευτική
Οι ενέργειες Συμβουλευτικής πραγματοποιούνται έπειτα από ανάθεση, σε εξειδικευμένο και έμπειρο φορέα παροχής συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών / νομικά ή φυσικά πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται στην Κ.Υ.Α. 113707/15.12.2005 που ορίζει το «Σύστημα Διαχείρισης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης και Ελέγχου ενεργειών παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) στο πλαίσιο του Γ' Κ.Π.Σ. (2000 - 2006)», όπως αυτό ισχύει σήμερα.
3. Για την ενέργεια Κατάρτιση:
Τα προγράμματα κατάρτισης θα διενεργηθούν σύμφωνα με το Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.Σ.Δ.Ε.Κ.) [Φ.Ε.Κ. 1813/8.12.2004].
4. Για την ενέργεια Εκπαίδευση:
Για να καταστεί επιλέξιμη η δαπάνη των μεταπτυχιακών σπουδών, που περιλαμβάνεται στην αίτηση - πρόταση της επιχείρησης, απαιτείται η επιχείρηση να καταθέσει στη Γ.Γ.Ι. επιπρόσθετα:

αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών,
κατάσταση των προβλεπόμενων εξόδων, και
αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.
Το πρόγραμμα και το ποσόν που θα εγκριθεί θα είναι απόλυτα δεσμευτικά για την επιχείρηση και δεν θα επιτραπεί καμία διαφοροποίησή τους.
Η προέγκριση για την παρακολούθηση μεταπτυχιακού προγράμματος προϋποθέτει και την αποδοχή εκ μέρους της επιχείρησης για τη μη ύπαρξη αλλαγών τόσο επί της ύλης όσο και των προσώπων που θα υποδειχθούν εκ μέρους της.
Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί επίσης η κατάθεση βεβαίωσης της επιχείρησης ότι δεν θα υπάρξει αλλαγή της εργασιακής σχέσης των γυναικών που θα συμμετέχουν στις ενέργειες εκπαίδευσης μέσα στην επιχείρηση.
Τι χρηματοδοτείται:
Συγχρηματοδότηση δράσεων που αφορούν:
1. Πρότυπα κοινωνικής υπευθυνότητας
2. Ενημέρωση - ευαισθητοποίηση
3. Συμβουλευτική
4. Κατάρτιση
5. Εκπαίδευση
6. Τηλεργασία
7. Δομές

Είδος ενίσχυσης:
Οι επιχειρήσεις που απασχολούν τουλάχιστον 10 εργαζόμενες γυναίκες μπορούν να υποβάλλουν πρόταση προϋπολογισμού έως 133.000 ευρώ για όλες τις ενέργειες που έχουν επιλέξει. Από αυτά, το 75% θα καλυφθεί από δημόσια δαπάνη και το 25% θα αποτελεί την ίδια συμμετοχή.
Για το έργο αυτό ισχύει ο κανόνας για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis). Οι επιχορηγήσεις που δίδονται με τον κανόνα de minimis αθροιστικά, σε μία τριετία, δεν πρέπει να υπερβούν ανά δικαιούχο φορέα τα 100.000,00 ευρώ.
Επίσης ισχύουν και τα εξής:
1. Για την ενέργεια Πρότυπα κοινωνικής υπευθυνότητας:
Το ανώτερο επιλέξιμο όριο δαπάνης ορίζεται στο ποσό των 20.000 ευτώ. Από το ποσό αυτό, επιλέξιμη, έως του ποσού 2.000 ευρώ, θεωρείται η δαπάνη για την προετοιμασία της διαγνωστικής μελέτης της κάθε επιχείρησης.
2. Για την ενέργεια Ενημέρωση - Ευαισθητοποίηση:
Το κόστος της ενέργειας δεν δύναται να ξεπερνά το 10% του συνολικού προϋπολογισμού της πρότασης.
3. Για την ενέργεια Συμβουλευτική
Το ανώτατο επιλέξιμο όριο δαπάνης καθορίζεται έως ποσοστού 15% του συνολικού προϋπολογισμού της πρότασης.
4. Για την ενέργεια Κατάρτιση:
Ο προϋπολογισμός της κατηγορίας αυτής διαμορφώνεται με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (Ε.Σ.Δ.Ε.Κ.) [Φ.Ε.Κ. 1813/08.12.2004].
Καταβολή αμοιβής στις καταρτιζόμενες γυναίκες: 2,5 ευρώ μικτά σε κάθε καταρτιζόμενη/ώρα κατάρτισης εντός ή εκτός ωραρίου εργασίας
5. Για την ενέργεια Εκπαίδευση:
Στις επιλέξιμες δαπάνες συγκαταλέγονται και οι εξής:
Δίδακτρα που καταβάλλονται για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, δαπάνες για αγορά βιβλίων και του αναγκαίου εκπαιδευτικού υλικού, έξοδα μετακίνησης εκπαιδευομένων στο εσωτερικό και εξωτερικού, δαπάνες διαμονής της εργαζόμενης στο εξωτερικό (εφόσον η διαμονή παρέχεται από το εκπαιδευτικό ίδρυμα και η δαπάνη της συμπεριλαμβάνεται στην αμοιβή του ιδρύματος).
6. Για την ενέργεια Τηλεργασία:
Το σύνολο των δαπανών πρέπει να είναι εύλογο σε σχέση με τον αριθμό των τηλεργαζομένων γυναικών. Το κόστος της αγοράς του εξοπλισμού δεν πρέπει να ξεπερνά το ποσό των 1.500 ευρώ για κάθε τηλεργαζόμενη, συμπεριλαμβανομένης της ταχύρυθμης εκπαίδευσης

Προϋπολογισμός:
Διαθέσιμος προϋπολογισμός για την δράση: 14.269.040,16 ευρώ
Το 75% του προϋπολογισμού χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (και ειδικότερα: 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το 25% από εθνικούς πόρους) και το 25% του προϋπολογισμού αποτελεί την ιδιωτική συμμετοχή.

Πληροφορίες
Επωνυμία: Γενική Γραμματεία Ισότητας

--------------------------------------------------------------------------------

Χειριστής: Κ. Χαρακοπούλου, Άννα Μεγάλου
--------------------------------------------------------------------------------

Διεύθυνση: Δραγατσανίου 8, 105 59 Αθήνα


--------------------------------------------------------------------------------

Τηλέφωνο: 210 3315291-5, εσωτ. 136, 139


--------------------------------------------------------------------------------

Ιστοσελίδα: http://www.isotita.gr--------------------------------------------------------------------------------Πρόσθετα στοιχεία:

Προκήρυξη και πληροφοριακό υλικό: http://www.gspa.gr

 

ON LINE Σύμβουλος/Επικαιρότητα


 


 

 

 powered by HOTSoft.gr
ίντερνετ, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες