churchfield.jpg
 

 

 

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΦΟΥΡΦΟΥΡΑ
03/03/06

Στοιχεία Προγράμματος: 1865


Λειτουργία Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) Δήμου ΚΟΥΡΗΤΩΝ ("ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΟΠΑΑΧ ΖΩΝΗΣ 2")

Περιγραφή: Λειτουργία στον οικισμό ΦΟΥΡΦΟΥΡΑ του Δήμου ΚΟΥΡΗΤΩΝ στα πλαίσια του Σχεδίου "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΟΠΑΑΧ ΖΩΝΗΣ 2" ενός Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), όπου παιδιά ηλικίας 6 - 12 χρόνων,τα απασχολούνται εκτός σχολικού ωραρίου για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας με οργανωμένες δραστηριότητες - είτε ατομικές, είτε ομαδικές (ομαδικά εργαστήρια), με σκοπό την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους ως και την εξυπηρέτηση των γονέων.

 

Πρόγραμμα: Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ

Αποδέκτες:
Γυναίκες που επιθυμούν να ενταχθούν στην αμειβόμενη ενεργό ζωή ή να επανενταχθούν σε αυτήν.
Μονογονεϊκές ή πολύτεκνες οικογένειες ή οικογένειες με ανέργους ή αναπήρους ή χαμηλόμισθους γονείς.
Οικογένειες με παιδιά ή εφήβους με νοητικές υστερήσεις ή κινητικές αναπηρίες.
Εφόσον υπάρξει σχετική προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού: Άνεργοι ή υποαπασχολούμενοι εργαζόμενοι, κυρίως γυναίκες, που διαθέτουν επαγγελματικά προσόντα για να απασχοληθούν στις απαιτούμενες για τη λειτουργία του Κέντρου ειδικότητες (βλ. συνημμένο πίνακα ειδικοτήτων).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
1/4/2005-31/3/2008

 


Περιοχή εφαρμογής:
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ


Οικισμός ΦΟΥΡΦΟΥΡΑ του Δήμου ΚΟΥΡΗΤΩΝ


Όροι και προϋποθέσεις:
1) Για τους άμεσα ωφελούμενους:
Στα ΚΔΑΠ μπορούν να γίνουν δεκτά παιδιά ηλικίας 6-12 ετών, που προέρχονται κάτα κύριο λόγο από την περιοχή του ΟΤΑ, στον οποίο ανήκει το ΚΔΑΠ, χωρίς να αποκλείεται η εγγραφή παιδιών που διαμένουν σε όμορη περιοχή και εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, ή στην περίπτωση που με την εγγραφή εξυπηρετείται ιδιαίτερα οξυμένη κοινωνική ανάγκη των γονέων, η οποία αιτιολογείται ειδικά.

Προκειμένου να διευκολυνθεί η αναζήτηση απασχόλησης και η πρόσβαση των ανέργων γονέων στην αγορά εργασίας, προτεραιότητα συμμετοχής στις δραστηριότητες των Μονάδων έχουν τα παιδιά ανέργων γονέων.

2) Για όσους επιθυμούν να εργαστούν στα Κέντρα (εφόσον υπάρξει σχετική προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού): προσλαμβάνονται άτομα των ειδικοτήτων που απαιτούνται για τη λειτουργία του Κέντρου (κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, νοσηλεύτριες κ.α. - βλ. συνημμένο πίνακα) και τα οποία είναι:

άνεργοι (επιδοτούμενοι ή μη), με κάρτα ανεργίας του ΟΑΕΔ (από τις Τοπικές Υπηρεσίες Απασχόλησης ή τα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης),
εργαζόμενοι, οι οποίοι έχουν ετήσιο εισόδημα από επαγγελματική δραστηριότητα το οποίο δεν ξεπερνά το ύψος το ύψος του αφορολόγητου ποσού με βάση το εκκαθαριστικό σημείωμα του προηγούμενου οικονομικού έτους, ή
πτυχιούχοι ΑΕΙ-ΤΕΙ κ.α. σχολών, οι οποίοι νομίμως δεν έχουν υποβάλλει φορολογική δήλωση στο προηγούμενο οικονομικό έτος και δηλώνουν υπεύθυνα ότι είναι άνεργοι (σύμφωνα με το Ν. 1599/86), αναφέροντας και το χρονικό διάστημα ανεργίας τους στον κλάδο.
Οι προσλήψεις γίνονται (με συμβάσεις ορισμένου χρόνου) από τις Δημοτικές Επιχειρήσεις σύμφωνα με το Νόμο 2190/94 και ελέγχονται από το ΑΣΕΠ. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα για συμβάσεις έργου για την ειδικότητα παιδιάτρου καθώς και για άλλες επιπλέον ειδικότητες (μουσικοί, ηθοποιοί, ζωγράφοι κ.λ.π.).
Μέχρι 15/12/2005: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από την Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Πάτρας για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση έργου διάρκειας μέχρι τη λήξη του προγράμματος, των παρακάτω ειδικότητων:
έναν / μία μουσικό, έναν / μία ζωγράφο και έναν / μία θεατρολόγο (ΠΕ).

Επίσης, 15/12/2005 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
1 ) 1 ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό (Υπάλληλο Καθαριότητας) για το ΚΔΑΠ Άνω Πόλης
2 ) 1 ΠΕ (Παιδαγωγό Δημοτικής Εκπαίδευσης )
3) 1 ΠΕ ( Νηπιαγωγό)
4) 1 ΠΕ ( Φυσικής Αγωγής)


Βλέπε συνημμένα αρχεία προκηρύξεων.
Για περισσότερες πληροφορίες: επικοινωνίσετε με τον φορέα στο τηλέφωνο 2610 361745.

 

Τι χρηματοδοτείται:
Η παροχή υπηρεσιών κοινωνικής υποστήρξης από το Κέντρο ολοκληρωμένης φροντίδας και εξυπηρέτησης παιδιών και εφήβων.
Η πρόσληψη και απασχόληση προσωπικού από τη Δημοτική Επιχειρήσης για τη στελέχωση του Κέντρου (εφόσον υπάρξει σχετική προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού).

Είδος ενίσχυσης:
Οι δαπάνες για την παροχή από το Κέντρο κοινωνικών υπηρεσιών ολοκληρωμένης φροντίδας και εξυπηρέτησης παιδιών και εφήβων.
Οι αμοιβές του προσωπικού που προσλαμβάνεται από τη Δημοτική Επιχείρηση για τη λειτουργία του Κέντρου (εφόσον υπάρξει σχετική προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού).

Προϋπολογισμός:
Διαθέσιμος προϋπολογισμός για την δράση: 219.216,38 ευρώ


Πληροφορίες
Επωνυμία: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΕΙΝΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ & ΜΑΛΕΒΥΖΙΟΥ "ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ Α.E.''

--------------------------------------------------------------------------------

Χειριστής: ΠΑΤΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

--------------------------------------------------------------------------------

Διεύθυνση: ΑΝΩΓΕΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

--------------------------------------------------------------------------------

Τηλέφωνο: 28340-31583


 

 

ON LINE Σύμβουλος/Επικαιρότητα


 


 

 

 powered by HOTSoft.gr
ίντερνετ, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες