reth_limani_old2.jpg
 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 2
04/09/2017

   Το Επιμελητήριο Ρεθύμνης στο πλαίσιο της αριθ. 47426/28-06-2017 εγκυκλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού που αφορά στο «Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-30) έτους 2017» προτίθεται να υποβάλει προς έγκριση προτάσεις για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης εργαζομένων στις Επιχειρήσεις - Μέλη του, που απασχολούν από 1 έως 30 άτομα.

   Τα εν λόγω προγράμματα θα υλοποιηθούν, εφόσον εγκριθούν από τον ΟΑΕΔ, σε δομές πιστοποιημένων από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) Κέντρων Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (ΚΔΒΜ2).

   Στο πλαίσιο αυτό, το Επιμελητήριο Ρεθύμνης προσκαλεί τα ενδιαφερόμενα Πιστοποιημένα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2, τα οποία διαθέτουν δομή εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης και η έγκριση πιστοποίησής τους είναι σε ισχύ, να υποβάλουν προτάσεις συνεργασίας με το Επιμελητήριο Ρεθύμνης για την υλοποίηση των προαναφερθέντων προγραμμάτων. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω συνεργασία αφορά στη διοργάνωση και υλοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε χώρους των ΚΔΒΜ2, συμπεριλαμβανομένης και της γραμματειακής υποστήριξης των σεμιναρίων, κατά τις ώρες διεξαγωγής τους.

   Κάθε ενδιαφερόμενο ΚΔΒΜ2 καλείται, πλέον της ανωτέρω πρότασης συνεργασίας, να υποβάλει στο Επιμελητήριο, στον Φάκελό του:

 1. Αναλυτικό Προφίλ.
 2. Ιστορικό υλοποιηθέντων έργων, από το οποίο να προκύπτει η εμπειρία στον τομέα της κατάρτισης.
 3. Σύνθεση και βιογραφικά της Ομάδας Έργου (υπευθύνου – εκπαιδευτών - οργανωτών).
 4. Περιγραφή της μεθοδολογίας υλοποίησης του έργου.
 5. Έγγραφο του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), που να αποδεικνύει την πιστοποίηση του υποψηφίου φορέα ως ΚΔΒΜ2, την ύπαρξη δομής/δομών του ΚΔΒΜ2 στην Π.Ε. Ρεθύμνου και να αναφέρει τη δυναμικότητα των εν λόγω δομών του ΚΔΒΜ2, καθώς επίσης τη συνολική του δυναμικότητα.
 6. Βεβαίωση (απλό φωτοαντίγραφο) πιστοποίησης κατά ISO 9001:2008 (εάν υπάρχει).

   Τα κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων που θα υποβληθούν είναι:

Α. Η εκπαιδευτική εμπειρία του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης καθώς και η εμπειρία της Ομάδας Έργου.

Β. Η εμπειρία συνεργασίας του ΚΔΒΜ2 με παραγωγικούς και επαγγελματικούς φορείς.

Γ. Η μεθοδολογία υλοποίησης του έργου.

 

   Σημειώνεται ότι οι προτεινόμενες στις Επιχειρήσεις-Μέλη του Επιμελητηρίου θεματικές ενότητες των προαναφερθέντων προγραμμάτων είναι ενδεικτικά οι εξής:

 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων πωλήσεων  - e-marketing και social media στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
 • Βασικές γνώσεις ορολογίας αγγλικής γλώσσας για επιχειρήσεις.
 • Δεξιότητες πληροφορικής (ενότητες windows, ms-office και internet).
 • Ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce).
 • Βασικές γνώσεις Ρωσικής γλώσσας.

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν άμεσα την Εκδήλωση Ενδιαφέροντός τους στο Επιμελητήριο Ρεθύμνης, με τα βασικά στοιχεία τους, το πλήθος και το είδος των Προγραμμάτων που θα προτείνουν για υλοποίηση.

   Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των κλειστών φακέλων στη Γραμματεία του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης (Εμμ. Πορτάλιου 23), είναι η Παρασκευή 08/09/2017 και ώρα 14:00..

   Για περισσότερες πληροφορίες: στα γραφεία του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης ή στο τηλ 28310 55642.

                                                                                                   

                                                                                                     Ο Πρόεδρος

                                                                                               Γεώργιος Γιακουμάκης

 

ON LINE Σύμβουλος/Επικαιρότητα


 


 

 powered by HOTSoft.gr
ίντερνετ, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες